Angajman KominotèEkite Rasyal

Chanjman rive nan menm ritm ak moun yo

0
picture of two children - one black and one white - posing for a picture. Racial inequities is at the forefront of many conversations in New Orleans

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Tout moun konnen Nouvèl Òleyan kòm nanm Amerik la. Sepandan, menm jan ak anpil kominote ikonik, vil la ap fè fas ak inegalite rasyal avèk chak konvèsasyon. Jan benefisyè ak patnè W.K. Kellogg Foundation (WKKF) nan Nouvèl Òleyan konnen, defi ke yo kreye pou timoun ak fanmi yo gran anpil e yo pèmanan.

Sa fè lontan depi WKKF ansanm ak dirijan kominote yo ap aprann rekonèt defi sa yo. Yo konfime ke inegalite rasyal nap asiste jounen jodiya pa yon bagay ki nouvo pou moun nwa ak moun wouj yo. Nan Nouvèl Òleyan – ak nan tout kote nou travay defason dinamik– inegalite yo ankre nan sistèm ki kreye pou rann kondisyon yo pi difisil pou sèten moun pwospere plis pase lòt. E sistèm sa yokreye depi plis pase plizyè santèn lane.

Kidonk se pa yon sèl kou chanjman an pral mete pye – ni nan Nouvèl Òleyan ni nenpòt lòt kote. Sepandan yo di ke yon vizyon ak yon kolaborasyon alontèm, menm kalite ak sa yo genyen ak WKKF la, ranfòse san rete volonte pou chanjman ke kominote a genyen an. Gade videyo a pou wè kijan yo dekri pwosesis sa a.

LYEN KI GEN RAPÒ:

Minda Corso
Minda is the digital communications manager at the foundation. She is responsible for hands-on execution of integrated digital marketing and communications strategies to support organizational as well as internal and external communications goals and objectives. She works with the communications team to identify, develop and execute digital marketing and communications tactics across the WKKF digital ecosystem. She collaborates with organizational peers and teams to elevate the foundation’s strategies, programmatic priorities, and relationships with priority audiences, including internal staff, grantees and external stakeholders.

  Jwenn lespwa nan Detroit

  Previous article

  Y ap konte Meksiken ki dorijin Afriken yo nan resansman 2020 istorik la

  Next article

  Comments

  Comments are closed.