Sante

Fè mesaj enfòmasyon pou konbat COVID-19 yo pase nan tout kilti yo

0
example of art that is fighting covid-19 misinformation

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Nan kòmansman 2020, plis nouvèl kowonaviris la te kòmanse ap pwopaje, se plis laperèz ak move enfòmasyon t ap sikile  tou. Kòm reyaksyon, benefisyè W.K.  Kellogg Foundation yo ak asosye yo nan tout Amerik la ransanble ansanm atis, kominikatè ak tradiktè pou redije mesaj ijan k ap atenn epi fè enpak sou moun yo nan plizyè kominote. Men kèk egzanp …

sous

example of art that is fighting covid-19 misinformation

Hero Image: Forward Together – Artist: Monica Trinidad.

Agrandi sistèm alimantè Ayiti yo avèk detèminasyon ak patnè

Previous article

The Common Market (Mache Komen an): yon kokennchenn entèvansyon nan kad COVID-19

Next article

Comments

Comments are closed.