fbpx
Sante

Fè mesaj enfòmasyon pou konbat COVID-19 yo pase nan tout kilti yo

0

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Nan kòmansman 2020, plis nouvèl kowonaviris la te kòmanse ap pwopaje, se plis laperèz ak move enfòmasyon t ap sikile  tou. Kòm reyaksyon, benefisyè W.K.  Kellogg Foundation yo ak asosye yo nan tout Amerik la ransanble ansanm atis, kominikatè ak tradiktè pou redije mesaj ijan k ap atenn epi fè enpak sou moun yo nan plizyè kominote. Men kèk egzanp …

sous

Hero Image: Forward Together – Artist: Monica Trinidad.

Difusión de información para que todas las culturas puedan luchar contra el COVID-19

Previous article

2020 Census — Counting against all odds

Next article

Comments

Comments are closed.