Envestisman Enpak

Tout zouti ki disponib

0
picture of community center for capital markets

This content is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Anplis sibvansyònman, travay envestisman misyon W.K. Kellogg Foundation lan eksplwate pouvwa mache finansye yo pou amelyore lavi timoun yo, fanmi yo, ak kominote yo.

Carla Thompson Payton, vis prezidan estrateji pwogram nan, eksplike kijan apwòch sistemik sa a elaji aksè ak kapital pou moun koulè yo pandan l ap abòde prejije enkonsyan ak rasis ki genyen nan sektè finansye a.

Resansman 2020 — Fè dekont la malgre tout obstak yo

Previous article

Vwa kominote a elaji apèl anfavè swen sante yo

Next article

Comments

Comments are closed.