Envestisman Enpak

Tout zouti ki disponib

0
picture of community center for capital markets

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Anplis sibvansyònman, travay envestisman misyon W.K. Kellogg Foundation lan eksplwate pouvwa mache finansye yo pou amelyore lavi timoun yo, fanmi yo, ak kominote yo.

Carla Thompson Payton, vis prezidan estrateji pwogram nan, eksplike kijan apwòch sistemik sa a elaji aksè ak kapital pou moun koulè yo pandan l ap abòde prejije enkonsyan ak rasis ki genyen nan sektè finansye a.

Minda Corso
Minda is the digital communications manager at the foundation. She is responsible for hands-on execution of integrated digital marketing and communications strategies to support organizational as well as internal and external communications goals and objectives. She works with the communications team to identify, develop and execute digital marketing and communications tactics across the WKKF digital ecosystem. She collaborates with organizational peers and teams to elevate the foundation’s strategies, programmatic priorities, and relationships with priority audiences, including internal staff, grantees and external stakeholders.

  Resansman 2020 — Fè dekont la malgre tout obstak yo

  Previous article

  Vwa kominote a elaji apèl anfavè swen sante yo

  Next article

  Comments

  Comments are closed.