fbpx
Ekite Rasyal

Catalyzing Community Giving (Pwomouvwa Kontribisyon Kominotè) pote kole ak filantwopi ke kominote moun koulè yo ap mennen nan nivo lokal la

0

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

“M te konn asosye filantwopi ak PDJ konpayi Fortune 500 yo oswa Bill Gates oubyen Oprah. Se sa ki enteresan ak TGI, paske gen 17, 16, 15 moun epi nou se filantwòp.”

Yasmine Slimani, patisipan nan inisyativ sibvansyònman adolesan nan sant filantwopi arab ameriken an Tweet

Moun koulè yo ap devlope e y ap grandi pandan y ap bay selon pwòp kondisyon yo e nan fason ki siyifikatif, ki pètinan e ki apwopriye pou kominote yo. Transfòmasyon sa a kontinye ap devlope atravè inisyativ Pwomouvwa Kontribisyon Kominotè (Catalyzing Community Giving, CCG) W.K. Kellogg Foundation nan.

Lanse an 2014, CCG pote kole ak filantwopi ke kominote moun koulè yo ap mennen nan nivo lokal la. Yon kowòt ki gen plis pase 30 benefisyè ki kreyatif e ki angaje ap travay pou mobilize donatè yo, pou dirije rechèch, epi pou ranfòse kapasite òganizasyonèl yo pou ede moun koulè yo tounen ajan chanjman pou timoun ak fanmi nan kominote yo.

Istwa yo se yon enspirasyon e yo chanje fason moun wè filantwopi epi li chanje naratif la sou ki moun ki ka yon filantwòp.

Tcheke istwa yo

Y ap konte Meksiken ki dorijin Afriken yo nan resansman 2020 istorik la

Previous article

Catalyzing Community Giving apoya la filantropía impulsada localmente por comunidades de color

Next article

Comments

Comments are closed.