Sistèm Alimantè

Ranfòse Sistèm Alimantè ak yon Alyans Pou Peyizan Ayisyen

0

This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

“Nou Kwè Tout Ayisyen Dwe ka Manje, e Ayiti ka bay tèt li manje.” Sa a se yon deviz nan Alyans Pwodiksyon Lokal, ki travay pou pote chanjman ekonomik fondamantal ak dirab nan lavi fanmi kiltivatè yo ak kominote yo. 14 òganizasyon patnè nan alyans lan opere atravè Ayiti nan twa domèn – pwodiksyon (travay dirèk ak kiltivatè yo, ki gen ladan pwovizyon semans ak bèt), sèvis (rechèch, zouti ak devlopman kapasite pou ogmante pwodiktivite kiltivatè yo) ak manje (asire rezèv la manje pou lopital, lekòl ak fanmi ki nan bezwen). Chèche konnen moun ki dèyè travay sa a nan bèl videyo AyiboStudio ki pi ba a, epi aprann plis sou alyans lan sou hfsalliance.org/kr.

Comments

Comments are closed.