This post is also available in: English (Angle) Español ( Panyòl)

Sijè 7

Kominikasyon Avèk Donatè

Kreye yon rezo solid nan finansman ki angaje nan misyon w ak vizyon ou esansyèl pou kenbe travay ak enpak nenpòt òganizasyon san bi likratif. Remak: Estrateji ak pi bon pratik sa yo pa garanti finansman WKKF oswa lòt moun ki bay finansman.

Pataje resous sa a

Eksplore Tout Sijè